2/8/12

La Diputació mediarà en la correcta valoració dels llocs de treball a l'Ajuntament

A petició de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona ha emès un informe que mira de posar llum al conflicte per la correcta valoració i tribució dels nous llocs de treball dions l'Ajuntament creats per l'actual govern de CiU. El conflicte es va donar conèixer a través de les al•legacions presentades per CCOO als Pressupostos 2012, en les quals denunciava que s'havia procedit a designar a dit nous caps d'àrea, de servei i coordinadors amb augments de sou que no responien a la taula de valoració de llocs de treball vigent dins el consistori. És a dir, que els nous sous per aquest personal no es fixaven a través del mètode acordat de valorar amb punts les dificultats, responsabilitats i condicions del lloc de treball, sinó a discreció del govern. Així doncs, per deicsió a dit del govern, un treballador passa de tècnic a cap d'àrea i se li augmenta el sou en 15.000 euros, sense que això tingui correspondència amb les puntuacions de la taula de valoració. 

La CUP va portar a Ple, el mes de juny, aquesta qüestió, demanat al govern que derogués els decrets d'alcaldia de nomenament de nous càrrecs directius i els refés d'acord amb la taula de valoracions. A petició del govern, que va negar que la CUP i CCOO tinguessin cap mena de raó en la queixa, però que va prometre diàleg, la CUP va retirar aquest punt de l'ordre del dia. L'argument principal del govern és que això ja es fei així en l'anterior govern. Finalment, l'informe de la Diputació dóna la raó a l'Ajuntament en el procediment de creació de nous llocs de treball, que no s'adiu a la Taula de Valoració de Llocs de Treball però ho fa a través del mètode d'assimilació, és a dir, es nomena un cap d'àrea i, ignorant la taula de valoració, se li dóna un sou en consonància amb altres caps d'àrea o càrrecs similars. Finalment, però, això comporta que llocs de treball amb igual puntuació segons la taula cobren sous molt diferents i, per tant, invalida la taula de valoració, principal marc existent per fer del nomenament de nous llocs de treball i la seva retribució un exercici de transparència i justíca retributiva: a igual responsabilitat, per entendre'ns, igual sou. Cosa que ara no es dóna. Per això mateix, la Diputació s'ofereix per mediar a partir de setembre en la correcta actualització de les valoracions de llocs de treball. Al capdavall, doncs, l'Ajuntament no ha imcomplert cap legalitat, però sí el marc transparent i just de creació de nous llocs de treball, que promet rectificar a partir del setembre amb el concurs de la Diputació. 

Queda per discutir el mecanisme de nomenament a dit, que de moment roman i persisteix.