28/9/11

La CUP protesta al Consell Escolar per l'impagament de les beques i ajuts de menjadors

La CUP ha intervingut al Consell Escolar Municipal per denunciar la situació d'ofegament econòmic de diverses AMPA's que es fan càrrec del servei de menjadors, com la de l'Escola Cossetània, fruït de l'impagament per part de la Generalitat de les beques i ajuts per menjadors. Aquestes ajudes les tramita el Consell Comarcal, organism que no té pressupost propi i es limita a gestionar i distribuir unes ajudes i beques que la Generalitat no paga. Això suposa, a la pràctica, el traslat del deute de la Generalitat a les AMPA's i, eventualment, a les famílies més desafavorides, situació que la CUP troba intolerable.En aquest sentit, la CUP traslladarà la preocupació al Consell Comarcal.