5/12/13

Vilanova i la Geltrú és dotarà d'un nou Consell de Cultura

La totalitat de grups municipals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú van aprovar al passat ple de dilluns 2 de desembre la configuració d'un Consell de Cultura a la capital del Garraf. 

Aquest nou òrgan de caràcter consultiu veurà la llum després que la Candidatura d'Unitat Popular vilanovina presentés una moció el març de 2012. Fins l'actualitat s'han anat debatent les característiques i objectius d'aquest c
onsell fins que les formacions polítiques del consistori vilanoví han donat el vist-i-plau final.

El Consell Municipal de Cultura es convertirà en endavant en una eina per impulsar el debat i la reflexió sobre l'estat de la cultura a la ciutat, vetllant pel desenvolupament de les grans línies polítiques municipals en matèria municipal a mig i llarg termini a través de la reflexió conjunta entre els diferents agents culturals de la ciutat. Aquest consell podrà emetre opinions, treballs, propostes que facin referència a punts sobre els quals s'haurà de pronunciar posteriorment el ple municipal, valedor final de les propostes d'aquest nou òrgan. 

La CUP de Vilanova i la Geltrú valora positivament la creació d'aquest nou organisme tot i que, no obstant això, es mostra partidària de ser laxes a l'hora d'entendre que aquest nou consell haurà d'anar adaptant-se en el seu funcionament fins a trobar una manera efectiva d'autoorganitzar-se en comissions de treball i periodicitat en les trobades dels diferents grups. Igualment, des de la candidatura vilanovina es valora la rellevància que pot tenir la creació d'aquest consell en la vida cultural vilanovina obrint la porta a la participació de les entitats i als professionals o entesos en la matèria.