31/7/13

S’aprova l’impuls definitiu pel banc d’aliments i la celebració de jornades de treball popular a la nostra ciutat

De nou, tornem a presentar una moció d’urgència en suport als treballadors de la piscina 

Tot i el vot en contra del govern en el primer punt, la majoria de regidors del Ple Municipal van aprovar que durant el proper mes de setembre es posés en marxa un servei de banc d’aliments que realment pugui garantir una alimentació digna i equilibrada per tots els vilanovins. D’aquesta manera, es va aprovar la moció que la CUP va presentar, i que va ser exposada per un representant de l’Assemblea d’Aturats, alertant de la situació d’emergència que viuen molts famílies de la nostra vila. La situació és tan alarmant que amb només una dada queda tot dit: 571 menors de 16 anys estan en situació de vulnerabilitat alimentària a Vilanova. La moció també demanava que no es posessin impediments a iniciatives autogestionades que tinguessin per objectiu la recollida d’aliments, i que aquestes iniciatives no haguessin de comptar amb el control dels Serveis Socials, un punt que va decaure per la manca de suport al Ple. 

Pel que fa a la celebració de jornades de treball popular, el Ple hi va donar suport, i només el grup municipal del Partit Popular hi va votar en contra. L’organització d’aquestes jornades està prevista com una eina per mantenir la consciència col•lectiva de la ciutadania i per fer partícips els habitants de la vila a l’hora de cuidar-la i mantenir-la en condicions. En cap cas es pretén que aquestes jornades puguin realitzar tasques per les quals ja hi ha treballadors municipals o empreses encarregades, sinó que es volen organitzar per actuacions puntuals en indrets de la ciutat o els seus voltants que no reben l’atenció que es mereixen. Així doncs, Vilanova seguirà l’exemple d’altres viles on aquest model de voluntariat popular és tot un èxit. 

Tal i com va passar en l’anterior Ple, ens vam veure obligats a retirar la moció sobre l’obligatorietat del casc pels ciclistes urbans, per poder donar resposta a les demandes dels treballadors de la piscina municipal. Així doncs, de nou vam presentar una moció d’urgència juntament amb el PSC i ICV on es demanava al govern que garantís que no hi hauria afectacions sobre els treballadors mentre es realitzen les obres de remodelació de la piscina. Aquesta moció es va tornar a presentar després que, tot i el compromís del govern de treballar en aquesta direcció, en les últimes no s’hagin fet passos per resoldre el conflicte. La moció va prosperar amb el suport de tots els grups excepte del govern. 

A part de les mocions presentades per la CUP, el Ple va tractar molts temes i es va allargar fins a les sis hores de durada. Unes hores que van servir per aprovar definitivament el reglament de les Assemblees Municipals Obertes i per concretar la primera pel dia 16 de novembre i per confirmar la municipalització del servei de la grua, que fins ara es feia des de l’empresa VNG Aparcaments. El Ple també va aprovar el nomenament dels Pabordes del 2014, en aquest cas amb l’abstenció del grup municipal de la CUP, pel fet de considerar que tant el propi model organitzatiu de la festa com el d’elecció dels Pabordes no és el més òptim per la nostra ciutat. Un fet que la manca d’implicació de moltes entitats en aquest procés només fa que demostrar-ho. 

De la resta de mocions cal destacar la que demanava el suport a les entitats esportives catalanes i a l’esport amateur davant l’onada d’inspeccions del departament de Treball. Finalment, també cal dir que el Ple va aprovar l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir amb el vot favorable de la CUP, tot i recordar que en aquest pacte no hi ha pogut ser presents alguns dels col•lectius proposats per la candidatura de l’esquerra independentista, i que també es va donar suport a la cadena humana del proper 11 de setembre. 

Ja a mitjanit es va aixecar la sessió, convocant el proper Ple pel dilluns 9 de setembre


23/7/13

Moció per l'alimentació bàsica, digna i equilibrada per tots els habitants de la ciutat

En l'últim Ple d'aquest curs polític també proposem la celebració de jornades de treball popular i recuperem la moció sobre l'obligatorietat del casc per ciclistes urbans.

La situació econòmica ha provocat que moltes famílies estiguin vivint una situació d'emergència en molts aspectes, i és un fet que la nostra societat no es pot permetre. El fet que hi hagi veïns de la vila que passin gana ha de fer-n
os obrir els ulls i centrar tots els esforços en garantir una alimentació digna i equilibrada. La versió oficial és que s'atén a tothom qui ho necessita, però un cop comprovat el tipus d'atenció prestada creiem que cal replantejar el funcionament del banc d'aliments, del menjador social i de totes les polítiques destinades a assegurar aquesta necessitat bàsica. En molts casos l'atenció pel que fa a quantitat ja és absolutament insuficient, i si parlem de qualitat i varietat ens hauríem de posar les mans al cap. No pot passar ni un dia més en què a la nostra ciutat tinguem veïns passant gana. Hem d'actuar ja!

En segon lloc, per tal de recuperar valors com la solidaritat, el sentit de comunitat i de poble i el de cooperació, que el sistema capitalista tracta d'eliminar, la CUP aposta per la celebració de jornades de treball popular. Unes jornades que, seguint alguns exemples exitosos en d'altres municipis, han de servir per actuar en múltiples temes, espais, racons i polítiques que, més enllà de la tasca dels treballadors públics, necessiten de la implicació popular i de l’empenta de la ciutadania. Des de la CUP creiem que aquestes jornades populars són positives per fomentar la consciència col·lectiva de comunitat entre els vilanovins i vilanovines, estimar i cuidar millor la ciutat, així com útils per fer-hi actuacions necessàries i/o urgents. No és en cap cas treball gratuït, és voluntarisme popular per a la conservació, millora i transformació de la ciutat. En definitiva, fer-nos una mica més protagonistes del nostre dia a dia ciutadà, del nostre futur com a comunitat.

Finalment, recuperem una moció que vam retirar en el passat Ple per poder entrar d'urgència la que feia referència als treballadors de la piscina municipal. Es tracta de la moció que reclama que no es faci obligatori l'ús del casc pels ciclistes urbans, ja que aquest fet pot fer disminuir l'ús de la bicicleta entre els habitants i augmentar l'ús de transports contaminants.
  
Aquí teniu les tres mocions presentades:

Moció per l'alimentació digna
Moció jornades de treball popular
Moció ciclistes urbans

3/7/13

S’aprova la moció de la CUP pel seguiment del deute municipal i les inversions

També s’aprova la moció d’urgència sobre els treballadors de la piscina municipal, mentre que decau la del suport a la campanya BDS de boicot a Israel 

El Ple de l’1 de juliol va servir perquè tots els partits representats al consistori donessin suport a la realització d’una auditoria del deute perquè tota la ciutadania vilanovina sàpiga i pugui consultar de forma clara i directa què devem, a qui i per quin concepte: quines inversions han generat el deute, quin deute ha generat el mateix deute, quines quantitats i a quines entitats bancàries les devem... etc. Tot això perquè el deute és el problema més significatiu al que s'enfronta el nostre Ajuntament. En paraules del portaveu de la CUP, el regidor Marc Font: “Volem que la ciutadania conegui la situació actual del deute, com s’hi ha arribat i pugui valorar si aquest deute és il•legítim”. Aquest control es realitzarà des de la pròpia comissió d’Hisenda i preveu que en un termini no superior a 12 mesos es pugui presentar a la ciutadania les conclusions extretes, i que en sessions públiques es doni a conèixer tota la informació i que fins i tot els ciutadans puguin reclamar les explicacions de qui creguin oportú.

La segona moció de la CUP demanava el posicionament del Ple a favor de la campanya BDS de boicot, desinversions i sancions a Israel, commemorant el 65è aniversari de la Nakba palestina. Aquesta campanya de solidaritat amb el poble palestí preveu castigar el règim israelià per totes les seves accions contra la causa palestina. A més, contemplava el fet que aquells organismes, empreses i entitats israelianes que reconeguessin el poble palestí no es veurien afectades per aquesta campanya. La moció va decaure amb l’únic vot favorable de la CUP i ICV, l’abstenció del PSC i el vot contrari de CIU i PP.

La tercera moció que va defensar la CUP, va entrar d’urgència i ho va fer conjuntament amb el PSC i ICV. Aquest fet va provocar que es retirés la moció contra l’obligació de l’ús del casc per ciclistes urbans. La moció d’urgència pretenia evitar que els treballadors de la piscina municipal es veiessin afectats pel tancament d’aquesta instal•lació per a la realització de les obres de remodelació ja conegudes per tothom. El fet que tanqués la piscina, juntament amb la situació contractual d’alguns treballadors, posa en perill el lloc de treball i les garanties laborals del personal, sobretot dels monitors. La moció es va aprovar.

L’altre tema destacat del Ple va ser el de la decisió de permetre, o no, la celebració del correbous de la Collada. Aquest punt ja va decaure en el passat Ple, però tant PP com PSC van demanar tornar-lo a portar a votació. Des de la CUP es va manifestar la sorpresa a l’hora de veure com alguns partits voten els mateixos punts de manera diferent depenent de si són simplement simbòlics o bé que tenen una afectació real. La votació es va realitzar, i de nou, l’Ajuntament va denegar el permís amb els vots contraris a aquest correbous de la CUP, ICV i CIU, els vots favorables de PP i PSC, i amb una abstenció del grup socialista.

Finalment, en aquest Ple també es van tractar diferents punts de l'ordre del dia referents a l'habitatge, en els que la CUP va defensar la necessitat d’impulsar mesures que generin canvis estructurals en aquest sentit, que facilitin als Ajuntaments eines i mesures per disposar d'un parc d'habitatge públic. Fins el moment, les mesures que s’han anat prenent no han solucionat el problema, sinó que han perpetuat l’habitatge com una mercaderia, i no pas com un dret. En aquest sentit, la CUP va votar en contra del Pla Local de l'Habitatge, pel simple fet de què s'aprova amb xifres demogràfiques que la realitat ja ha superat i per tant errònies. A més, des de la CUP es va donar suport a mesures per fomentar que la ciutadania pugui compartir pis. L’últim tema va ser el de les negociacions de l’Ajuntament amb les entitats bancàries per poder posar a disposició dels ciutadans els centenars de pisos buits que actualment hi ha a la ciutat. Entenent la dificultat de negociar amb aquestes entitats, es va criticar que només s’hagin pogut aconseguir 3 habitatges per a tres famílies vilanovines. Aquesta és la solidaritat i la justícia dels poderosos.