27/3/14

La CUP ofereix l'abstenció als pressupostos a canvi d'un major compromís social del govern

Aturar la venda de patrimoni, la municipalització de determinats serveis públics, l'impuls immediat del banc d'aliments i la protecció de l'Ortoll són algunes de les propostes concretes.

La proposta que ens ha presentat el govern és una proposta continuista respecte al pressupost del 2013 al qual la CUP ja hi va votar en contra. Si comparem la proposta de pressupostos 2014 amb els pressupostos del 2013 podem veure el següent: 

-Ingressos: Es preveu un augment dels impostos directes i indirectes que paguem els ciutadans de 1.650.000€, una rebaixa de l’impost de construccions (ICIO) d’uns 180.000€ i una previsió en les transferències d’altres administracions d’uns 200.000€ de reducció. Tot això suposa un augment final dels ingressos de 1,3 milions d’€ aproximadament. 

-Despeses: Hi ha diferents transferències entre els capítols I (sous i salaris), II (béns corrents i serveis) i IV (transferències corrents) que acaben suposant un manteniment de la suma d’aquests capítols respecte al pressupost del 2013. En canvi si que augmenten el capítol III (interessos) en 300.000€ i el capítol IX (amortització de crèdits) en 1 milió d’€. Per tant, el 100% de l’augment d’impostos i taxes que pagaran els vilanovins van a parar al retorn del crèdits.  

-Inversions: Hi ha una sèrie d’inversions que venen finançades al 100% per altres administracions   (Espai multifuncional, ampliació pavelló, carril bici, manteniment instal·lacions municipals i fosa sèptica Masia d’en Cabanyes) i la resta el govern preveu finançar-les amb la venta d’immobles municipals. A més, part d’aquestes inversions previstes no considerem que siguin inversions, ja que es tracta d’arranjaments i manteniments a la via pública.  

-Hi ha dues retallades al pressupost que ens preocupen especialment. Són les de CESPA i Valoriza.  Després de l’experiència de l’any passat, creiem imprescindible que s’hagin negociat aquestes  rebaixes i es pugui garantir que no afectaran als treballadors abans de portar el pressupost a  aprovació. 

Des de la CUP creiem que aquests pressupostos mostren poques idees i iniciatives noves en un moment com l’actual. No fan cap aposta especial per totes aquelles famílies que ho estan passant malament ni per la reactivació econòmica de la ciutat. Tenim la sensació que hi ha un estancament en aquest aspecte. 

Pel que fa al deute, la renegociació amb Dexia de varis crèdits permetrà poder pagar als bancs durant el 2014 tot i que a un preu força alt, ara bé, l’any 2015 l’augment del retorn de capital és al voltant dels 2 milions d’€ i aquí s’hi haurà de sumar d’altres pagaments que el govern ha aplaçat pel 2015. Des de la CUP seguim apostant que la única manera de tirar aquesta situació endavant és des d’una postura de força davant dels bancs que ens permeti negociar amb certa força i que de moment no s’ha donat des de l’ajuntament. 

Davant d’aquest anàlisi, la CUP ja avança que no donarà el seu vot a favor d’aquests pressupostos, però farà tota una sèrie de propostes respecte als pressupostos i altres actuacions municipals que si es compleixen podria abstenir-se per permetre l’aprovació dels pressupostos municipals. 

Propostes d’estalvi:
-Traslladar les oficines de la regidoria d’urbanisme i de PIVSAM del carrer Llança a dependències municipals de manera que s’estalviï el lloguer actual (145.000€). Tenim edificis municipals infrautilitzats com el CC de la Geltrú o Neàpolis. 

-Actuar de manera enèrgica contra les entitats bancàries que tenen una gran quantitat de pisos buits a la ciutat imposant-los totes les sancions legalment possibles. 

-Eliminació de les indemnitzacions als treballadors dels serveis jurídics municipals per fer de secretaris a les empreses i organismes municipals. Confecció de noves fitxes que incloguin aquestes tasques pels juristes municipals. (estalvi aprox. 30.000€). 

-Eliminar el lloguer de dependències destinades a la policia nacional (16.800€).   

Propostes de petites despeses:
-Instal·lació d’una petita deixalleria al centre: formada per tota una sèrie de contenidors de residus especials que estigui obert durant el dia.  

-Realitzar una prova pilot de vianalització del carrer Francesc Macià. Des de la CUP proposem fer la vianalització sense reurbanització del Francesc Macià entre la Rambla Samà i el C/. Josep Coroleu. Creiem que seria interessant fer una prova pilot durant un temps mínim d’un mes per tal de poder comprovar les afectacions que tindria de cara al pla de mobilitat que s’està fent i poder així, vianalitzar definitivament aquest tram de carrer. 

-Instal·lació de zones wifi en diferents espais públics de la ciutat, com ara places i parcs. La crisi està fent que moltes famílies deixin de pagar el seu accés a internet. Creiem interessant que es comencin a introduir zones wifi gratuïtes en places, parcs i equipaments municipals.   Municipalitzacions de serveis externalitzats: 

-Municipalització dels serveis de consergeria de l’Ajuntament, de Neàpolis i de les instal·lacions esportives (cap de setmana). 

-Municipalització del servei de manteniment de les instal·lacions esportives. 

-Inici dels tràmits per a la municipalització del servei de jardineria, de forma immediata o a partir del 31 de desembre, que és quan finalitza el contracte. 

-Municipalització de l’oficina de turisme.   

Altres: 
-Segons el pressupost portat al consell de l’IMET hi ha una partida de despesa de 200.000€ per lloguer d’instal·lacions municipals i en canvi aquest ingrés no apareix al pressupost municipal. Per tant, o s’ha d’eliminar aquesta despesa de l’IMET o s’ha d’incloure aquest ingrés
al pressupost de l’Ajuntament i s’hauria d’augmentar en la mateixa quantitat l’aportació que fa l’Ajuntament a l’IMET. Sigui com sigui, hi ha 200.000€ més per destinar a l’IMET i creiem que han d’anar a la realitzar de més cursos ocupacionals per tal de poder formar a més vilanovins.

-Posada en marxa immediatament del nou banc d’aliments a l’antic economat de la Pirelli. Tot i que el govern afirma que està pressupostat, demanem una partida específica al pressupost que només pugui anar per aquest concepte. 

-Compromís públic del govern de que durant aquesta legislatura no es tornarà a posar sobre la taula la possible obertura i asfaltat dels camins de l’Ortoll. -Trobem a faltar una quantitat significativa per al manteniment d’espais naturals com ara la Platja Llarga, Els Colls o l’Ortoll.   

Inversions: 
-Des de la CUP ens oposem a la venta de patrimoni municipal proposat des del govern per pagar part de les “inversions” proposades. 

-Creació d’una partida destinada a la redacció del nou PGOUM. La proposta del pressupost 2014 no hi ha ni tan sols una partida amb aquest concepte. 

-Creiem que el nou equipament proposat des del govern a la Plaça del Port ha de ser consensuat entre els diferents grups polítics i la ciutadania de Vilanova. Proposem un debat començant de zero sobre aquest important equipament municipal. És un espai massa important per desenvolupar-lo sense que hi hagi un consens sobre allò que s’hi ha de fer.

7/3/14

L'Ortoll no s'asfalta!

La CUP vol blindar aquest espai verd plantejant alternatives als problemes de mobilitat de la façana marítima 

Com si es tractés d'un rellotge, al cap d'un temps determinat sona un avís que ens fa estar alerta. L'Ortoll és el darrer pulmó verd que tenim a la nostra ciutat, i de nou torna a estar amenaçat. Periòdicament sonen els rumors i apareix la idea d'utilitzar aquesta zona per poder donar solució als problemes de mobilitat que es viuen a la façana marítima durant els dies d'estiu de màxima afluència a les platges. S'intenta justificar la pavimentació d'un camí d'aquest espai com a la solució definitiva a tots els mals, però això no és així. L'asfaltat dels camins de l'Ortoll només ajudaria a crear una situació encara més caòtica, i a més suposaria un fort impacte mediambiental que hipotecaria, ja de manera definitva, el futur de la zona. 

La CUP presenta al Ple una nova moció per blindar aquest espai, ja que ens els darers dies ha tornat a sortir el rumor i la idea de utilitzar aquesta zona per oxigenar el trànsit, quan en tot cas el resultat seguiria sent el contrari. La moció critica justament això, que totes les mesures preses són per facilitar l'accès en vehicle privat a les platges. Fins i tot els habitants de Vilanova se'ls anima a anar-hi en cotxe oferint descomptes i promocions per aparcar a les zones blaves. la moció de la CUP aposta per tot el contrari: Habilitar un carril bici que travessi la ciutat en vertical, reforçar el bus urbà durants els mesos d'estiu i oferir uns aparcaments vigilats amb servei de bus llançadora per aquells visitants que vinguin de fora de la ciutat.    

6/3/14

La CUP porta al Ple la municipalització del Servei de Consergeria dels edificis municipals

El Ple del mes de març també debatrà sobre la mobilitat a la façana marítima de la ciutat i també tractarà una moció a favor de la jurisdicció universal 

Seguint amb el conjunt de mocions que durant els darrers mesos s'han presentat, la CUP segueix apostant per la municipalització de serveis que actualment es troben en concessió a empreses externes a l'Ajuntament. Creiem que la municipalització és la solució que pot resoldre diversos conflictes que pateixen els treballadors, pel fet de poder negociar i tenir unes condicions laborals acordades directament amb l'Ajuntament. A més, també considerem que la municipalització podria representar un estalvi considerable dels costos del servei, i que per tant tota la ciutat se'n veuria beneficiada. En el cas d'aquesta moció, la CUP demana una negociació amb els sindicats per acordar unes condicions laborals i acte seguit portar a Comissió Informativa la proposta de municipalització. El servei de consergeria s'encarrega del control d'accés a diversos edificis municipals i també exerceix de centraleta telefònica a l'Ajuntament. Entenem que per tenir gent fent aquesta tasca no és necessari contractar una empresa externa, ja que el propi consistori pot encarregar-se'n. Els actuals treballadors estan fent llargues jornades per uns sous molt reduïts, de manera que a més, l'estalvi en el benefici empresarial podria recompensar una mica millor la tasca que estan realitzant. 

En les darreres setmanes, l'Alcaldessa ha realitzat un seguit de visites a diversos barris de la ciutat. En una d'aquestes va ressorgir la idea que cal obrir un accés a la façana marítima per l'Ortoll. Des de la CUP entenem que això ja implica hipotecar aquesta zona i perdre un dels últims espais verds de la ciutat. Per aquest motiu, demanem que es celebri una jornada per tractar la qüestió de la mobilitat a la façana marítima i que sigui per tal de trobar alternatives que no impliquin encimentar una zona verda com l'Ortoll. Per exemple, una de les propostes fetes per la CUP és la d'habilitar l'espai davant d'un antic supermercat de la Ronda Europa com a aparcament, i que un us llençadora acosti la gent al passeig marítim. 

Finalment, des de la CUP es vol denunciar una nova reforma del sistema penal, que en aqjurisdicció universal. La limitació d'aquests casos implica que des de l'Estat Espanyol no es puguin jutjar causes succeïdes fora del seu límit territorial, i fins i tot fa que s'aturin processos en marxa . Suposarà, doncs, un punt i final per la investigació d'una dotzena de causes obertes vinculades als crims internacionals; des dels genocidis al Tibet, Guatemala o al Sàhara a l'assassinat del periodista gallec José Couso a l'Iraq, passant per la investigació dels vols irregulars de la CIA sobre territori espanyol camí de Guantánamo, o l'atac contra la Flotilla de la Llibertat, a Gaza. Per tot això, la CUP demanarà al Ple que es mostri contrari a aquesta reforma. 
uest cas afecta a la

A part de les tres mocions presentades, la CUP ha entrat dues preguntes per fer als representants del govern municipal. La primera serà per demanar explicacions sobre l'acte públic de presentació del projecte de modificació de la Plaça del Port que es va fer fa unes setmanes al Pòsit de Pescadors de Vilanova. Aquest acte de govern va contar amb un fort desplegament mediàtic i de mitjans municipals, i només va donar veu a representants del govern. La segona pregunta es refereix a la possible ampliació de carrils bici a la ciutat, que encara resta a l'espera de veure fer-se realitat el compromís de crear un carril bici que enllaci la ciutat en vertical, ja que actualment només tenim carrils bici en vertical. També aprofitarem per consultar sobre la situació en que es troba la proposta acceptada de tallar puntualment carreteres locals, com per exemple la del Pantà) del voltant de la vila per obrir-les amb seguretat a les bicicletes.