Els representants de la CUP


Marc Font i Rimbau. És regidor i portaveu del grup municipal de la CUP a  l'Ajuntament. Assisteix a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones que engloba temàtiques com Economia, Educació, Sanitat, Personal, Participació, Joventut, etc. També representa la candidatura al Consorci de Serveis a les Persones. A més, és un dels tres consellers comarcals de la CUP-UM9.Marta Rius GallartÉs regidora a l'Ajuntament i representant de la CUP al Consorci Teledigital del Garraf. Dins l'Ajuntament assisteix a la Comissió Informativa de Societat del Coneixement i Promoció de la Ciutat, que tracta temes relacionats amb el Comerç, Comunicació, Turisme, Promoció Econòmica, Cultura...
Raimon Ràfols Florenciano. És regidor de la CUP a l’Ajuntament, i assisteix a la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat i Participació, que tracta temes relacionats amb Urbanisme, Habitatge, Mobilitat, Serveis Viaris, etc. També és conseller  per part de la CUP al Consorci de l'Eixample Nord, membre de la comissió que elabora un nou Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal (POUM) i membre de la comissió del Nomenclàtor.

rairafols@gmail.com


Josep Asensio i Albà. Representa a la CUP al consell d'administració d'Informació i Comunicació de Vilanova SA Municipal (ICVSAM), que és qui gestiona la ràdio i la televisió locals.


Sergi Garcia Ferrer. Representa a la CUP al consell d'administració de la Companyia Municipal d'Aigües. 

 
Miguel Ángel González Ayala. És membre de la Comissió de la Memòria Històrica com a representant de la CUP
Núria Portí Freixas. És la representant de la candidatura al consell rector de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET). 

Pau Ortiz de Urbina i RibéÉs representant de la CUP a VNG Aparcaments, l'empresa municipal que gestiona els aparcaments públics i les zones blaves del municipi. A més, exerceix la tasca d’alliberat administratiu de la candidatura.

portiz@vilanova.cat

Marta Guinda Camps. És la representant de la CUP a l’empresa pública Promoció Industrial Vilanova SA Municipal (PIVSAM)

martaguinda@hotmail.com