29/5/14

La CUP proposa celebrar una Audiència Pública sobre l’Eixample Nord

L’actuació policial del passat dimecres també serà tractada al Ple amb un pregunta oral 

Els processos participatius i l’opinió de la ciutadania han de ser la clau de la democràcia, i per tant cal utilitzar totes les eines que es tenen a disposició i crear-ne de noves per tal d’apropar al màxim la decisió al poble. A Vilanova ja s’ha celebrat una audiència pública en alguna ocasió, i per aquest motiu la CUP considera imprescindible utilitzar aquesta eina per tractar el projecte de l’Eixample Nord. Una projecte d’aquesta magnitud, així com tota la problemàtica urbanística han de protagonitzar una audiència pública on la ciutadania pugui escoltar de primera mà les opinions dels partits, els pugui formular preguntes i se’n puguin extreure el màxim de
conclusions entre totes i tots.

La CUP considera imprescindible que en qüestions de tanta magnitud es posin en marxa tots els mecanismes per arribar al màxim consens a la vila, tan pel que fa als partits com, sobretot, entre els habitants. És vital que tota la informació arribi a cada casa i que tothom conegui de primera mà el que s’està posant en marxa. Des de la CUP estem convençuts que un percentatge molt elevat de la població no coneix amb precisió el que està previst fer a l’Eixample Nord, i que per tant cal fer el màxim de difusió d’iniciatives com l’audiència pública, per tal que aquest tema arribi als veïns i veïnes de la vila. Voler-ho tractar en silenci i d’amagat no fa més que augmentar la desconfiança i les sospites. 

Pregunta oral sobre els fets del passat 21 de maig i les seves conseqüències 
La CUP també ha entrat una pregunta oral al Ple per escoltar les explicacions oportunes sobre els fets ocorreguts el passat dimecres 21 de maig a la nostra vila. La celebració d’un acte del PP va acabar amb una actuació policial desmesurada i amb detinguts, i amb una posterior utilització mediàtica d’uns fets que han tingut una repercussió exagerada i manipulada.