28/3/12

Crèdit ICO i Pla de Viabilitat: "Roben al poble per donar-ho als bancs"

L'Estat es farà càrrec del pagament del deute a proveïdors a través d'un crèdit forços als ajuntaments que, en el cas de Vilanova, força a pagar 9 milions d'euros exclusivament en interessos bancaris.

Els regidors de la CUP Marc Font i Quim Arrufat van protagonitzar ahir dimarts una roda de premsa en què van voler deixar clar que la imposició de la línia de crèdit ICO als ajuntaments per part de l'Estat Espanyol és un espoli directe als ciutadans. En xifres rodones, el crèdit que l'Estat obliga a l'Ajuntament de Vilanova a acceptar suposarà la donació, és a dir el robatori, de 9 milions d'euros dels diners comuns dels vilanovins i vilanovines.

L'Estat va requerir tots els ajuntaments que li entreguessin les factures de proveïrdor no pagades a data 31 de desembre de 2011. Un cop a les seves mans, l'Estat obliga els ajuntaments que no tenen alternativa, com el de Vilanova i la Geltrú, a acceptar un crèdit pel valor total d'aquestes factures, que en el cas de Vilanova i la Geltrú pugen a 24,9 milions d'euros. Segons s'especula, el crèdit obligatori -gestionat pels bancs- tindrà un interés del 5% a tornar en 10 anys, fet que suposa, en xifres rodones, que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú haurà d'abonar 9 milions d'euros en concepte d'interessos bancaris. A canvi, a més, l'Ajuntament està obligat a aprovar per Ple un pla d'ajustos, retallades i auments d'impostos del 2012 al 2022. Cas que no l'aprovi, o cas que el Ministerio no aprovi el pla que presenti l'Ajuntament, l'Estat procedirà a retirar el 50% de la seva aportació anual a la hisenda municipal, és a dir, uns 6,5 milions d'euros, retirada que suposaria la pràctica fallida de la institució.


27/3/12

Moció en defensa de l'escola Pasifae

La CUP presenta tres mocions pròpies a aquest ple de divendres 30 de març, però també en signa dues més. Una d'aquestes mocions, signada conjuntament amb el PSC i ICV, és referent a l’Escola Pasífae. 

En la moció es demana al Departament d’Ensenyament que aporti les dades sobre previsions de la població escolar a Vilanova en els propers anys que han justificat la proposta de tancament de l’escola Pasífae i s’obri un procés de discussió i reflexió sobre l’oferta escolar a la ciutat, tot contrastant aquestes dades amb les que treballa l’Ajuntament. 

La moció vol ser també una mostra de suport al “Manifest en contra del tancament d’una escola pública a Vilanova i la Geltrú i en favor d’una escola pública de qualitat” que ha elaborat l’escola Sant Jordi. Tot això per demanar al Departament que replantegi  el tancament de la Pasifae i que escolti i debati alternatives amb les comunitats educatives afectades, sense jugar amb la pressió de la immediatesa i la urgència del procés de preinscripció, admetent que durant el període de preinscripcions actualment obert sigui possible matricular-se a l’escola Pasífae.

26/3/12

La CUP presenta una moció per recuperar i gestionar els aliments en bon estat que els supermercats llencen als contenidors


Al ple del proper divendres 30 de març la CUP presenta una moció que té per objectiu recuperar i gestionar els aliments en bon estat que els supermercats llencen als contenidors. Degut a la crisi econòmica actualment el nombre de gent malauradament que ha d'arribar a aquest extrem ha anat creixent, generant-se problemàtiques importants que cal abordar des de l'Ajuntament.     

En la moció es demana que l'Ajuntament demani als responsables dels supermercats i hipermercats de la ciutat que donin els aliments descartats per a la venda - i aptes per al consum- als Serveis Socials, en comptes de llençar-los als contenidors d'escombraries. Aconseguit això, cal que la regidoria de Serveis Socials habiliti un servei de recollida diària als supermercats de la ciutat per fer arribar els productes sobrants al Programa d'Aliments per la Solidaritat, des d'on es distribuiran a les famílies designades per la regidoria segons els barems consensuats amb la Creu Roja i Càrites. En el cas que la Creu Roja o Càrites no disposin d'espai suficient per a emmagatzemar i/o distribuir els aliments recollits dels supermercats, que l'Ajuntament faciliti un espai amb aquesta finalitat.    

Aquest servei necessita donar-se a conèixer. En aquest sentit la moció demana que la regidoria de Serveis Socials endegui una campanya informativa a través dels agents cívics destinada a les persones que habitualment recullen menjar dels contenidors dels supermercats de la ciutat. L'objectiu serà que els agents donin a conéixer els punts on els ciutadans poden accedir al servei municipal d'aliments, a més, d'informar-los de tots els serveis públics als que poden accedir.

Consulta la moció AQUÍ

25/3/12

La creació d'un Consell de Cultura al ple de març

Una de les mocions que presenta la CUP al ple municipal de divendres 30 de març és la creació d'un Consell de Cutltura.

Els canvis, les novetats i les incerteses s’han apoderat de l’àmbit de la cultura en els darrers mesos i anys: reducció brutal del pressupost, desaparició del Trapezi i el FIMPT, reobertura del Museu Papiol, impossibilitat d’utilitzar l’antiga Zona XXI i la Peixeteria per a activitats relacionades amb l’oci i la cultura, incertesa sobre la utilització del Molí de Mar per a festivals musicals, desaparició de La Vela, consolidació d’una programació estable a l’Auditori i el Teatre Principal, incertesa sobre el futur del cinema municipal Bosc, etc.  

Els canvis de lideratge al capdavant de la regidoria de Cultura, sumats a la manca d'estratègia i planificació a llarg termini, han dut sovint que la suma de bons projectes no hagi donat com a resultat una política global de Cultura exitosa. És la política la que ha de posar-se al servei d'un projecte d'enriquiment cultural col·lectiu. 

 Per això, les polítiques culturals han de partir del principi de fer tot el municipi partícep de la vida cultural, vetllant per aixecar el llistó de qualitat en la producció cultural i artística i per establir mecanismes de socialització d'aquest patrimoni comú.  Per això, creiem que cal una reflexió a fons sobre l'estat de la Cultura a Vilanova i la Geltrú que sigui elaborada pels agents implicats en la producció de la Cultura i pugui marcar certes línies, en forma de recomanacions, que serveixin de base i orientació per a la concreció de les polítiques públiques que en aquesta matèria es prenguin a partir d’aquell moment.

Consulta la moció AQUÍ

24/3/12

L'Escola en català! Moció al ple municipal de març!

Davant els constants atacs i al fet que el català sigui la llengua vehicular a les escoles del Principat, la Comissió Promotora “Defensem l’escola en Català” ha presentat al ple de març una moció. 

La CUP l'ha signada i votarà a favor de que l’Ajuntament s’adhereixi a la proposició de Llei “Defensem l’Escola en Català” per establir el català com a única llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i modalitats. La moció demana també que l’Ajuntament de Vilanova col·labori amb la recollida de signatures de suport a aquesta proposició de llei.

22/3/12

El ple municipal votarà sobre la insubmissió fiscal

Una de les mocions que presenta la CUP al ple de març tracta sobre la insubmissió fiscal de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l'estat espanyol. 

La moció de l'Esquerra Independentista insta a la Generalitat i a l'Agència Tributària de Catalunya a establir un protocol d'actuació que permeti a l’Ajuntament realitzar els pagaments de l’IRPF i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'IVA, a l'Agència Tributària de Catalunya en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'han realitzat fins ara.

La CUP assisteix a la Comissió d'Ensenyament del Parlament on es vota el tancament de l'escola Pasífae

Avui dijous 22 de març, diversos pares i mares de l'Escola Pasífae han volgut ser presents a la Comissió d'Esenyament que tenia sessió al Parlament de Catalunya. El regidor de la CUP, Quim Arrufat, hi ha estat també present. En aquesta comissió els grups parlamentaris s'havien de posicionar entorn d'una proposta de resolució sobre el futur de l'escola presentada pels grups del PSC, ICV i ERC. El debat ha estat breu, atès que anteriorment s'havien debatut altres resolucions per altres tancaments d'escoles. A la votació, en aquesta com en les altres, els grups de l'oposició han votat a favor de la continuitat de l'escola mentre que CiU, amb el regidor vilanoví Gerard Figueres al capdavant, hi han votat en contra. És a dir, a favor del tancament. Cal remarcar la intervenció especial del regidor i diputat vilanoví Gerard Figueres per especificar que per al govern municipal de Vilanova no és prioritària l'escola Pasífae.   

El cas és el tancament de l'escola Pasífae, que es produirà entre el curs que ve i el següent, no només afectarà els 180 alumnes i els corresponents pares i mares, sinó també afectarà l'Escola Sant Jordi, que acollirà de cop una massa important d'alumnes i tindrà cursos amb quatre línies, fet que suposarà una massificació de l'esmentada escola, amb prop de 700 alumnes.

20/3/12

La CUP es reuneix amb el comitè de treballadors de CESPA, crispats per la negociació de les retallades

Diversos representants de CESPA es van reunir la setmana passada amb la CUP per exposar les dificultats en la negociació amb l'empresa CESPA entorn a l'aplicació d'unes retallades que no veuen clares, ni per l'orígen ni per la seva aplicació. Els treballadors van traslladar a la CUP la quasi nul•la voluntat de negociació de l'empresa concessionària de la jardineria municipal, així com el paper del govern municipal, que no han vist agire del costat dels treballadors. A més, es queixen, l'oferta de l'empresa, molt exigent i que comporta la pèrdua de molts drets, no té la garantia de ser complerta per l'empresa, que clarament posa data límit pel seu compromís de no acomiadar ningú: 1 any. Mentre que la rebaixa de drets i sous dels treballadors volen que sigui permanent fins a finals del contracte: 2016.

19/3/12

La CUP no veu suficientment justificades les dades demogràfiques per a la clausura de l'Escola Pasífae

En la comissó informativa d'educació va voler deixar clar que els arguments de la Generalitat no estan suficientment sostentats en dades contrastables i que hi ha un temor comprensible en què en els propers anys es torni a necessitar l'obertura d'una nova escola pública. La CUP ja va deixar clar recentment la seva oposició a la clausura de l'escola pública Pasífae i a la decisió del Departament de cancel·lar aquest projecte, a més de l'aposta per clausurar dues classes de P3 a la pública i cap a la privada. Per això va demanar a la regidora que facilités les dades demogràfiques sobre les quals l'Ajunatment d'una banda i el Departament 'Ensenyament de l'altra calculen la davallada d'alumnes els propers anys. Entre d'altres, la CUP comprova que les previsions al·legades pel tancament no coincideixen amb les de l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la comarca: 

La CUP demana transparència en la renegociació dels contractes de jardineria (CESPA) i recollida d'escombraries (VALORIZA)

A la comissió informativa de via pública de dimarts passat la CUP va demanar que les partides i contrapartides que es negocien entre govern i empreses concessionàries al marge del plec de condicions siguin transparents i explicades a la resta de grups de l'oposició. El grup del PSC havia demanat el mateix uns dies abans, malgrat que el propi PSC quan estava al govern mai no ho havia explicat i, de fet, existeixen seriosos dubtes sobre els acords verbals entre el llavors regidor de Via Pública i les empreses concessionàries. Igual que amb el nou govern, amb qui ja comencen a existir dubtes sobre els acords verbals tancats amb les concessionàries.

16/3/12

El tríptic que informa dels impostos i taxes municipals no informa sobre les bonficacions a les classes populars

L'Ajuntament va enviar la setmana passada a les llars vilanovines el tríptic que informa sobre el calendari i termini de pagament dels diferents impostos i taxes municipals. Malgrat la insistència de la CUP, el govern ha obviat novament informar la ciutadania, en el mateix tríptic (que a és té una pàgina en blanc), sobre les diferents bonficacions a què les famílies i persones amb menys renda es poden acollir. Especialment greu és que no ho faci amb les noves bonficacions, fruït de la negociació que la CUP va mantenir en les Ordenances Fiscals aprovades el novembre passat: 40% en l'IBI per a les persones amb menys ingressos; 50% als usuaris dels gimnasos municipals en situació d'atur, etc. La CUP, per tant i en resposta, detallarà totes les bonficacions existents a la seva revista anual "La Busca", que properament es distribuirà per totes les llars vilanvines, com de costum.

15/3/12

La CUP demana el destí dels 230.000 euros d'increment del pressupost de l'IMET

La CUP va demanar en comissió informativa d'educació, la setmana passada, que en el mínim temps possible se celebri un nou Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i Treball per tal de conéixer i discutir de forma estratègica el destí dels 230.000 euros d'increment a la partida l'IMET que va ser fruit de la negociació dels pressupostos per reforár les polítiques formatives i combatre l'atur. La regidora d'educació es va comprometre a informar properament la comissió informativa. Per a la CUP, l'IMET és un dels vectors i motors de la reactivació econòmica de la ciutat, en tant que institut de formació ocupacional i d'adults.

La CUP protesta davant del canvi de funcions del Casal d'avis de Catalunya Caixa

La CUP protesta davant del canvi de funcions del Casal d'avis de Catalunya Caixa La CUP va mostrar el seu enuig amb la decisió de Catalunya Caixa dimecres passat a la Comissió Informativa de Gent Gran. L'històric casal d'avis Sant Jordi, propietat de l'Obra Social de Caixa Catalunya i situat a la Rambla Samà amb carrer Jardí, ha decidit recentment canviar completament la seva funció social, optant per fer fora els avis i obrir el centre a d'altres col·lectius i activitats, que ja es desenvolupen a la ciutat amb normalitat als centres cívics i espais associatius. D'aquesta manera, Catalunya Caixa pretén cobrir, segons la CUP, la legitimitat que com a banc està perdent davant de la ciutadania, encara que això passa per fer una competència innecessària als serveis municipals existents i abocar centenars d'avis al carrer en el seu temps lliure. La CUP es reunirà properament amb els afectats i va emplaçar el govern a deixar clara la deslleialtat d'aquesta entitat bancària i el pèssim favor que li fan a la ciutat i als avis i àvies.

13/3/12

La CUP demana un major rigor en la proposta inicial de Pla Local d'Habitatge

Amb un retard d'un any i mig, finalment ha arribat a comissió informativa una primera proposta de Pla Local d'Habitatge. El document, d'unes sis pàgines, resumeix de forma molt general la problemàtica genèrica de l'habitatge, però no aporta dades concretes ni tan sols els resultats de l'estudi sobre habitatges buits elaborat per personal dels Plans 'Ocupació durant el primer semestre de 2011. La CUP ha demanat a la regidoria major rigar en el plantejament inicial del Pla Local de l'Habitatge i la creació, com es va acordar fa tres mesos al Ple, de la comissió específica d'habitatge per abordar les polítiques públiques orientades a treure al mercat l'enorme estoc d'habitatges buits en propietat de bancs i caixes, a més de lluitar contra els desnonaments i per la generalització del lloguer i el lloguer social.

7/3/12

La CUP no assisteix a la Junta Local de Seguretat i lliura una carta a Felip Puig


La CUP entrega una carta al conseller d’interior amb un seguit de denúncies i preocupacions en relació a determinades actuacions policials recents en l’àmbit de l’activitat política al nostre país.

Avui dimecres es reunia a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la Junta Local de Seguretat, formada pels diferents cossos policials i forces d’ocupació (Policia Nacional espanyola, Guàrdia Civil espanyola, Mossos d’Esquadra i Policia Municipal) i representants dels grups polítics de la ciutat. Extraordinàriament presidida Felip Puig, conseller d’interior de la Generalitat, la CUP no hi ha volgut assistir en motiu de protesta i li ha lliurat una carta amb tot un seguit de denúncies i preocupacions en relació a determinades actuacions policials recents en l’àmbit de l’activitat política al nostre país.

Llegir tota la notícia

Llegeix la carta que la CUP ha entregat al conseller d'interior

1/3/12

La CUP opina que la desaparició de l'Escola Pasífae no és la millor solució possible

Ahir dimecres 29 de febrer, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat va donar a conèixer els seus propòsits pel que fa a la continuïtat i el futur de l'Escola Pasífae, actualment en barracons, amb 180 alumnes i ubicada a la Rambla Sant Jordi.
 
El Departament preveu tancar-la en tres anys i passar els seus alumnes a l'Escola Sant Jordi, també a la Rambla del mateix nom, mitjançant una ampliació d'aquesta. De fet, des del curs que ve deixaran d'inscriure's nous alumnes a P3 a l'Escola Pasífae.

La Candidatura d'Unitat Popular, que ha intentat seguir el tema i intervenir-hi a favor de la continuïtat de l'Escola Pasífae en un edifici nou, malgrat ser un tema de competència bàsicament autonòmica, creu que aquesta decisió se sabia des de fa temps i que les suposades negociacions entre govern municipal i Generalitat no consistien a saber si es faria o no la nova escola, sinó en com i quan es tancava l'escola.