30/9/13

Moció per declarar part del deute de la ciutat il•legítim

Les altres mocions pel Ple d’octubre són sobre l’avortament i per la contractació d’energia verda pels subministraments municipals. 

La reforma exprés de la constitució de l’any 2011, aprovada per PP i PSOE, va establir la obligatorietat de pagar el deute per davant qualsevol altre pagament en l’administració. A Vilanova el problema del deute és evident, i precisament seguim endeutant-nos amb nous crèdits ICO, que el que fan és seguir augmentant el deute en forma d’interessos abusius. Aquest interessos són abusius pels simple fet que les entitats financeres obtenen els diners a un interès de l’1%, mentre que els “presta” a l’administració a interessos que, en alguns casos supera el 5%. Per tot això, demanem que el Ple consideri il•legítim aquesta part del deute i que inicia les accions legals pertinents per aconseguir la seva nul•litat. A més, volem tota la informació per poder-la fer arribar a la ciutadania, acabant amb la opacitat amb què es porten a terme aquests préstecs. 

La segona moció fa referència a l’avortament. Des de la CUP demanem que es pugui garantir el dret sobre el propi cos, i ho fem preocupats per una nova onada conser
vadora que posa en perill molts aspectes relacionats amb aquest tema. Des del govern central es vol modificar la llei sobre el tema, i es vol modificar per posar més traves pel que fa a terminis com pel que fa a opcions per portar-ho a terme. Totes aquestes modificacions ens porten cap a una prohibició encoberta. Per tot això, el nostre màxim rebuig a qualsevol regressió pel que fa als drets de les dones a decidir sobre el seu propi cos, i el nostre màxim rebuig als plantejament conservadors i patriarcals que encara són ben presents a la nostra societat.

Per acabar, plantegem el tema de l’ús d’energia verda per als subministraments municipals. Fa unes setmanes, l’Ajuntament va presentar un Pla d’Estalvi Energètic que preveia la reducció de costos en aquest àmbit, fet que celebrem. Però volem anar més enllà, i apostem per la contractació progressiva d’empreses que garanteixin un subministrament elèctric procedent d’energies verdes i renovables. Demanem, doncs, la realització d’un informe sobre les diverses empreses que podrien proporcionar-nos aquesta energia neta, que l’Ajuntament valori la que és més adequada i que comenci a implantar-la en alguna dependència municipal, per tal d’anar-ho estenent de forma progressiva a la ciutat, publicitant-ho també per que la ciutadania conegui aquesta alternativa. 

Finalment, la CUP també farà una pregunta oral sobre el trasllat de l’Escola Pasífae.


Moció Deute Il·legítim

Moció Avortament

Moció Energia Verda

10/9/13

El debat sobre la liberalització dels horaris comercials protagonitza el Ple de setembre

El primer Ple després de les vacances d'estiu s'ha celebrat aquest dilluns 9 de setembre, i malgrat que en un principi no hi havia molts punts a tractar, sí que s'ha allargat degut a la intensitat d'alguns debats que han sorgit. El que més ha estat el que ha fet referència a la liberalització dels horaris comercials, pel fet que diversos establiment de grans dimensions han estat obrint en dies festius, quan la llei limita aquesta obertura. A més aquest fet implica un cop dur al petit i mitjà comerç de la ciutat i també ve acompanyat d'un empitjorament de les condicions laborals dels seus treballadors pel fet de perjudicar la conciliació de la vida familiar i la laboral.  

Les mocions de la CUP han prosperat, si bé una d'elles ho ha fet només per l'abstenció de la resta de grups i el vot contrari del PP. Es tracta de la moció "Països Catalans, nació completa", que defensava el reconeixement d'aquesta realitat nacional demanant que des de l'Ajuntament es faci tot el possible per fer present aquesta realitat entre els ciutadans. La segona moció tractava sobre la obligatorietat de l'ús del casc en les persones ciclistes que transiten pel nucli urbà. Des de la CUP entenem aquesta obligatorietat com una possible causa del descens en l'ús d'aquest vehicle, quan a més, la sinistralitat dins el nucli urbà és molt baixa. L'exemple de diverses ciutats europees on l'ús de la bicicleta està molt estès també corroboren aquesta idea, que ha comptat amb el suport de tots els grups, i amb l'abstenció del PP.  

De la resta de punts cal destacar l'aprovació definitiva de l'Ordenança de tinença d'animals, que després de la seva aprovació inicial i del període d'al·legacions ha quedat aprovada amb el suport de la candidatura independentista. També cal destacar l'aprovació de la moció presentada pel govern, elaborada per l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais contra l'homofòbia i la transfòbia.

Moció Països catalans, nació lliure
Moció casc ciclistes urbans

3/9/13

La CUP inicia el curs polític presentant dues mocions al Ple Municipal

 Es tractarà la moció “Països Catalans, nació completa” i la que fa referència a la obligatorietat del casc per als ciclistes urbans.  

La candidatura de l’Esquerra Independentista torna a la feina després de les vacances i ho fa presentant dues mocions pel Ple Municipal que es celebrarà el proper dilluns 9 de setembre. La primera moció presentada és la que s’ha impulsat en tot l’àmbit nacional per part de la CUP i fa referència la vertebració dels Països Catalans, amb l’objectiu d’obrir el debat institucional al voltant de la nació. D’aquesta manera es pretén que els ajuntaments estableixin la referència nacional més enllà de comunitats autònomes i departaments. D’aquesta manera els acords de la moció van en aquest sentit, i per tant l’Ajuntament de la capital del Garraf reconeixeria la seva pertinença als Països Catalans. Finalment, la moció també aposta per la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans, com a eina de relació estable entre càrrecs electes de tota la nació i com a enfortiment del municipalisme.  

La segona moció ja ha estat presentada en dues ocasions, però degut al conflicte amb els treballadors de la piscina municipal i la necessitat de presentar mocions d’urgència per aquest cas, es va haver de retirar. Aquest cop, però, el Ple sí que debatrà sobre la nova legislació que contempla la obligatorietat de l’ús del casc per a totes les persones ciclistes que transitin pel nucli urbà. Des de la CUP veiem aquest fet amb preocupació, a que pot implicar la reducció de l’ús de la bicicleta, ja que a més, la sinistralitat dins els nuclis urbans és molt petita. Per tot això, demanarem que l’Ajuntament de Vilanova es posicioni contra aquesta nova legislació.