25/1/12

El Ple acorda iniciar la planificació de la revisió del Pla General Urbanístic

Dilluns es va celebrar un Ple Extraordinari, convocat pel PSC i ICV a fi i efecte de debatre la necessitat de revisar el Pla General, una demanda central de la CUP que ja el mes de desembre va explicitar en roda de premsa com a condició sine qua non per a entrar a valorar l'aprovació dels Pressupostos 2012: o hi ha partida pressupostària el 2012 i compromís de l'equip de govern per iniciar-ne la revisió, o la CUP no entra en la negociació de pressupostos. Un nou Pla general, que dibuixi una Vilanova més racional, més verda, amb més oprtunitats econòmiques i menys construcció residencial, ha estat des de la fundació de la CUP l'any 2005 una línia de treball central que ara està al centra del debat polític i, sembla ser, comença a materialitzar-se.

El govern es compromet a obrir locals, com demana una moció de la CUP

La CUP va presentar al Ple de dilluns una moció que denunciava el tancament d'activitats a la Peixateria Vella, que a partir d'ara no podrà acollir ni assajos, ni actes, i d'altres local com la Zona XXI, lligada a ara a l'Auditori de forma exclusiva. Sobretot en vistes a Caranaval, però extensible al dèficit històric que la ciutat pateix en aquest sentit, la CUP demanava que el govern entengués la necessitat de donar múltiples funcions als locals municipals, atès que no es podran construir nous equipaments en els propers molts anys.

La moció, aprovada per unanimitat, també demanava arribar a acords amb entitats privades que disposin d'espais per a adequar-los i que puguin ser oferts a la ciutadania en moments puntals de necessitat.

La CUP vota en contra dels dos càrrecs de confiança proposats per CiU

Malgrat el vot contrari de la CUP i el Partit Popular, s'aproven els nous càrrecs amb el vot a favor de CiU i l'abstenció del PSC i ICV. Aixi doncs, l'antic gerent de PIVSAM, Javier Martínez, i del càrrec de confiança d'ICV, Francesc Surroca, passen a ser càrrecs de confiança del govern de CiU.

La CUP vol manifestar que, després de conéixer els comptes reals de l'Ajuntament durant la passada tardor i conéixer recentmet el greu problema de tresoreria en els comptes municipals, no troba en absolut justificable contractar dos càrrecs de confiança amb un cost global d'uns 100.000 euros/any. No és en absolut justificable davant d'una població que, per una administració o altra, veurà retallades les prestacions públiques cada vegada més.

Llegir tota la notícia

20/1/12

La CUP segueix de prop les negociacions per la continuïtat del Cinema Bosc

El contracte de l’Ajuntament amb el Cinema Bosc finalitza el juny del 2012 i Neàpolis està negociant amb els propietaris la continuïtat. Mentre la continuïtat del mateix no estigui assegurada no es podrà començar a implmentar la proposta de la CUP que consistia en que la programació del Bosc s’obrís a entitats i ciutadans interessats mitjançant la creació d’un òrgan col·lectiu que la treballi, no com actualment que molt poques persones decideixen què s’hi fa, si es cedeix, etc. i l’única possibilitat d’opinar es limita a fer suggeriments al correu electrònic o al Facebook.

D’altra banda, el cinema es troba amb diferents handicaps tècnics, com el fet de que encara projecta cintes en 35mm i que caldria invertir per digitalitzar les 5 sales (amb un cost aproximat de 60.000 a 90.000 euros cadascuna). Cal esmentar també que en aquest sector les distribuidores cobren a 30 dies i s’emporten el 55% del cost de cada film la primera setmana de projecció, fet que dificulta molt aconseguir pel•lícules. I les pel·lícules en català són especialment difícils d’aconseguir perquè la Generalitat sols paga 12 còpies per tota Catalunya, la meitat de les quals, acostumen a quedar-se a Barcelona tot i ens avenços que s’estan aconseguint derivats de la Llei del Cinema.

19/1/12

La CUP se suma a les accions en favor de la Vegueria Penedès

La CUP de Vilanova ha respost a la crida de la Plataforma per la Vegueria Penedès i ha enviat un correu electrònic adeçat a la Presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, en el qual es demana que es tingui en compte la Vegueria Penedès ens els propers debats, així com la superació de l'anomalia existent en l'actualitat, en la qual el Penedès es un àmbit de planificació territorial de la Generalitat però no té l'equivalent en la divisió territorial catalana en vegueries. La candidatura i la seva militància continuen docnant suport a les reclamacions de la Plataforma Vegueria Penedès.

18/1/12

Els pressupostos de 2012 serviran per a pagar la "comptabilitat creativa" de l'anterior govern i la voracitat dels bancs


La setmana passada, el govern de CiU va donar a conèixer als grups municipals de l’oposició una primera proposta de pressupostos per al 2012, marcada per les retallades. L’Ajuntament de Vilanova haurà de fer front enguany a 7,8 milions de càrrega financera (retorn de préstecs -5,5 milions- i pagament d’interessos -2,4 milions d’euros). Malgrat les retallades proposades pel govern, la forta dependència dels bancs i la seva negativa a renegociar convertirà 2012 en un pressupost sense iniciativa política.

Davant de la proposta de pressupostos, la CUP vol fer públiques les següents consideracions prèvies abans d’iniciar el procés de negociacions:

- La nefasta gestió financera de l’anterior govern (PSC-ICV-ERC), adepte de les bondats del creixement sense límits i la construcció, ens ha abocat directament a una situació de fallida tècnica de la institució municipal com a motor polític, democràtic i econòmic de la ciutat. L’enorme deute, sumat a les retallades de Generalitat i l’Estat i a la baixada d’ingressos per taxes i impostos, obliga a un pressupost de retallades, sense marge ni per a inversions ni per a iniciatives polítiques basades en partides pressupostàries.

- El sistema de govern dels bancs sobre les institucions que s’ha anat instaurant els darrers anys amb més claredat que mai ha consistit bàsicament a passar el deute privat dels mateixos (origen de la crisi) a deute públic (mitjançant gegants injeccions de diner públic), sense que aquestes injeccions multimilionàries hagin servit ni tan sols perquè els bancs i caixes accedeixin a renegociar el deute municipal en el sentit d’allargar els anys de retorn i així alleugerir la pressió immediata. Cal que la ciutadania sàpiga qui està enfonsant el país a la misèria.

- Sense iniciativa política i inversió pública, és evident que costarà molt més la recuperació econòmica. Així han decidit els bancs i caixes, i el govern de l’Estat (PSOE), que sigui: abans salvar els seus dividends milionaris que col•laborar en la recuperació econòmica.

- L'espoli fiscal a què ens sotmet Espanya es fa més dolorós i evident que mai, més quan l’Estat prohibeix un major endeutament de l’Ajuntament (fixa el límit en el 75% del pressupost i Vilanova es troba en el 88%), no ofereix ajuda ni crèdit i quan l’ofereix és més que abusiu (crèdit ICO al 6%, sense carència a retornar en tres anys, del qual enguany ja paguem 1 milió, malgrat haver-lo rebut el novembre passat), i a sobre ens obliga a retornar-li al voltant de 400.000 euros l’any per un error de càlcul de l’Estat, entestat com estava a negar la crisi.

- La proposta del govern municipal de CiU respecta algunes de les principals línies roges que la CUP havia marcat tant al principi del mandat com en els posteriors documents de la formació: blindar el pressupost de serveis socials, educació i sanitat, i no repercutir la crisi en els treballadors públics, principal actiu d’un Ajuntament sense pressupost per a fer política ni inversió.

- El govern municipal ha engegat, també, altres propostes respecte al pressupost contingudes en el document “Proposta política de la CUP contra la crisi”, tals com l’eliminació dels locals de lloguer de l’Ajuntament (fins a 300.000 euros) i altres adreçades a reduir despeses no imprescindibles per a la CUP.

- Malgrat tot, la present proposta no contempla la principal condició de la CUP per a negociar els pressupostos, que és l’inici, començant pels treballs preliminars de menor despesa, de la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

- Dites totes les consideracions prèvies, la CUP espera que en la propera o properes reunions els representants de l’anterior govern aportin propostes i mesures al pressupost per redreçar l’actual situació financera i de col·lapse que viu la institució, essent ells els principals responsables, voluntaris o involuntaris, de la situació financera que ens aboca a un pressupost de recessió.

- La CUP sotmetrà les consideracions i la negociació dels pressupostos a una nova Trobada Oberta que tindrà lloc el dissabte 4 de febrer, a les 18h a l'Ateneu Vilanoví, una setmana abans del Ple d’aprovació de Pressupostos, previst per al dilluns 13 de febrer.

13/1/12

La CUP porta la manca d’espais municipals per l’oci i la cultura al proper ple municipal

La CUP presentarà una moció al ple del proper 23 de gener en què insta a l'Ajuntament a buscar i oferir alternatives a la situació de manca d'equipaments culturals i d'oci.

La situació històrica de la ciutat de manca d’espais culturals i pel jovent s’ha agreujat aquests darrers mesos després de que dos espais municipals més no puguin ser utilitzats pel conjunt de la ciutadania per realitzar-hi actes culturals i/o festius: per una banda, la Peixateria vella i, per l’altra, l’antiga Zona XXI que ara depén de l’Auditori.

La manca d’espais és especialment greu en dates asenyalades del calendari festiu global o vilanoví, som poden ser el Carnaval, el Nadal o Cap d’any, ja que el clima no permet realitzar els actes a l’exteriror. Que una ciutat de 67.000 habitants no tingui espais per encabir més d’una o dues activitats nocturnes en espais municipals és especialment preocupant.

La CUP proposa donar solució a l'actual situació mitjançant, d'una banda, l’obertura de determinats espais municipals de característiques no estrictament culturals o festives en determinats períodes de l’any i, per l’altra, arribant a acords amb entitats privades que disposin d’espais per adequar-los i posar-los a disposició de la ciutadania en determinats períodes de l’any.

9/1/12

La CUP no veu justificables els dos càrrecs de confiança que proposa CiU

Es mostra perplexa, a més, per l'elecció de l'antic gerent de PIVSAM, Javier Martínez, i del càrrec de confiança d'ICV, Francesc Surroca, com a càrrecs de confiança del govern de CiU.

La CUP vol manifestar que, després de conéixer els comptes reals de l'Ajuntament durant la passada tardor i conéixer recentmet el greu problema de tresoreria en els comptes municipals, no troba en absolut justificable contractar dos càrrecs de confiança amb un cost global d'uns 100.000 euros/any. No és en absolut justificable davant d'una població que, per una administració o altra, veurà retallades les prestacions públiques cada vegada més.

La CUP pot entendre que la figura del gerent és una necessitat d'organització interna del govern municipal, però troba injustificable la despesa en la situació límit actual de les finances municipals. Per a la CUP, hi ha regidors dins el govern que poden desenvolupar aquesta funció, encara que això signifiqui deixar de treballar en altres llocs, o aparcar la carrera política. El que no és justificable és fer pagar al poble les dobles dedicaions.

La CUP, d'altra banda, també es mostra perplexa i sorpresa per l'elecció de Javier Martínez per a gerent, persona que ha estat desqualificada professionalment en repetides ocasions per l'actual govern i que va ser acomiadada, amb una indemnització de 39.000 euros, fa escassament un mes de l'empresa pública PIVSAM.

Finalment, la CUP troba fora de lloc i de tota justificació la creació d'una plaça de càrrec de confiança directiu en urbanisme, departament amb un alt nombre de professionals, fins a 58, que no necessita una despesa extraordinària en personal directiu. La CUP se sent decebuda també perquè sigui un càrrec de confiança d'ICV qui ocupi aquest plaça proposada pel govern de CiU, operació que no fa més que reafirmar la crítica de la CUP i de tanta altra gent contra l'endogamia, favoritisme i la professionalització de la classe política.