28/1/13

Divendres 1 de febrer decidim sobre del Pressupost Municipal 2013

Divendres la CUP realitza una nova Trobada Oberta, a les 19:00 a l'Ateneu Vilanoví. L'objectiu de la Trobada és analitzar, debatre i decidir el posicionament de la candidatura davant el Pressupost Municipal 2013 que es vota al ple de dilluns 4 de febrer.  

Aquests dies ens trobem en ple procés d'exposició als grups municipals de la proposta de Pressupost Municipal 2013. A partir de tota aquesta informació s'iniciaran les converses i negociacions per a que surti o no endavant en la votació que es farà al proper ple municipal de 4 de febrer. La CUP, fidel a la seva dinàmica de presa de decisions col·lectivament, tal i com hem fet en els darrers pressupostos municipals, convoquem una Trobada Oberta a tota la militància, simpatitzants i votants per informar i analitzar la proposta de Pressupost, l'estat de les negociacions, debatre i finalment acordar el posicionament de la CUP.  

En breu penjarem la informació necessària per no afrontar la Trobada des de zero: us facilitarem la darrera proposta de Pressupost i la lectura que de moment en fem dels seus aspectes principals o que des de la CUP considerem més rellavants.  

Divendres no fallis, vine, participa i decideix!

25/1/13

L’Ajuntament es podria estalviar uns 200.000€ amb la municipalització del servei de neteja

La candidatura va presentar dimarts passat en roda de premsa els seus números sobre la possible municipalització del servei de neteja en dependències municpals que actualment està duent a terme l’empresa Selsa, filial de Fomento de Construcciones y Contratas. Segons aquest estudi si el servei es prestés directament des de l’Ajuntament vilanoví es podria haver mantingut el salari de les treballadores (que s’ha reduït en uns 100€ bruts mensuals) i tot i així representaria un estalvi anual al voltant dels 200.000€. L’estalvi es produiria sobretot perquè s’eliminarien els conceptes de despeses generals, beneficis de l’empresa i l’IVA per un valor total de més de 380.000€.  

Tot i que l’estudi que ha fet l’Ajuntament arrel de la moció presentada per la CUP al darrer ple s’afirma que aquesta municipalització suposaria un sobrecost d’uns 350.000€, des de la CUP s’ha criticat que en aquest estudi hi apareixen 70 treballadores, sense comptar amb les d’administració, mentre que la plantilla actual de Selsa és de 60 treballadores, administració inclosa. A més a l’estudi de l’Ajuntament, en comptes mantenir el salari anterior de les treballadores, s’equipara a l’escala salarial actual de l’ajuntament i s’hi afegeix un import d’uns 200.000€ com a costos socials. Des de la CUP estan convençuts que des dels sindicats hi hagués hagut predisposició a negociar una escala salarial pròpia per aquestes treballadores i els costos socials, a canvi de garantir el sous.

23/1/13

La CUP trasllada una proposta al govern per connectar en bicicleta el centre amb la façana marítima

El passat maig de 2012 la CUP ja va presentar una moció -que va ser aprovada per unanimitat- sobre la matèria, però que no s'ha complert. L'obertura d'un període de subvencions de la Diputació en matèria de mobilitat sostenible, ha fet que la CUP reactivi un tema que entén prioritari i que el govern havia aparcat.  

La bicicleta és un mitjà de transport no contaminant cada cop més utitlitzat pels vilanovins i vilanovines. Tot i que el seu ús és creixent, creiem que l’Ajuntament no destina prou esforços ni planteja les mesures i infraestructures suficients per continuar fomentant-lo.  

Un aspecte estratègic pel que fa l’ús de la bicicleta a la ciutat és la connexió de la xarxa de carrils bici entre les zones de més població i les més freqüentades pels vilanovins/es, ja sigui per motius comercials, laborals, d’oci, etc. Malgrat el nombre molt reduït de carrils bici amb què compta la ciutat, aquesta està mínimament ben connectada en l’eix est-oest mitjançant grans eixos viaris formats per la Ronda Ibèrica, la Rambla Tomàs Ventosa o el Passeig Marítim/ Passeig de Ribes Roges. És en l’eix nord-sud (o mar-muntanya) en el qual la ciutat té un dèficit més important (veure mapa), ja que els carrils existents són inconnexes i els ciclistes solen utilitzar la Rambla Principal o d’altres vies amb els perills i molèsties que això comporta.


15/1/13

El ple de Vilanova aprova estudiar la municipalització del servei de neteja d’edificis municipals

S’aprova la moció d’urgència de la CUP que demana ficar sobre la taula la possibilitat de municipalització de la neteja de les escoles, els centres cívics, l’Ajuntament, biblioteques i altres edificis municipals. La moció sorgeix en ple conflicte laboral de l’empresa SELSA, concessionària del servei i que incompleix els requisits pels quals se la va triar. 

La CUP de Vilanova i la Geltrú va presentar al ple d’ahir dilluns 14 de gener una moció d’urgència referent al conflicte laboral existent a l’empresa SELSA, empresa propietat de Fomento de Construcciones y Contratas concessionària del servei públic de neteja dels edificis municipals, com biblioteques, centres cívics, escoles, museus o el mateix Ajuntament. La moció demanava que amb caràcter d’urgència es faci un estudi exhaustiu on es valori els costos i beneficis que suposaria per l’Ajuntament, les treballadores i la pròpia qualitat del servei, la municipalització de la neteja de les dependències municipals. A més, la moció afegia la necessitat de realitzar un estudi jurídic sobre la municipalització del servei i la possibilitat de rescindir el contracte amb SELSA per incompliment de les condicions per les quals va ser escollida. 

Després de l’acord per unanimitat al ple, el govern i la gerència de l’Ajuntament s’han compromès a tenir els informes i estudis enllestits en tan sols dos dies i ficar sobre la taula la possibilitat real de retornar a titularitat pública la gestió d’aquest servei, fet que significaria que els beneficis d’explotació es destinarien a inversions públiques i repercutirien en una millora de les condicions laborals de les treballadores. 

D’on ve el conflicte a SELSA? 
Durant l’any 2012 es va presentar el plec de condicions per al nou contracte de neteja dels edificis municipals a Vilanova i la Geltrú. El nou contracte, tot i que incloïa els edificis de l’anterior contracte més aquells en els que la neteja es gestionava directament des de l’IMET (escoles de primària, escola de música...) suposava un import substancialment inferior a la suma dels dos contractes de neteja anteriors. L’equip de govern, en diverses ocasions i a preguntes de diferents representants de l’oposició, ha manifestat que la rebaixa del contracte global no afectaria de manera important, ni la qualitat del servei, ni les condicions laborals de les treballadores i que no posaria en perill un nombre significatiu de llocs de treball, i menys aquells que eren indefinits. La realitat, però, ha estat una altra. Des de l’empresa SELSA es va començar a negociar amb les treballadores partint de la base de que s’havien d’acomiadar 21 de les 73 treballadores, 6 de temporals (que ja han estat acomiadades) i 15 d’indefinides. Durant les negociacions, des de l’empresa s’ha demanat a les treballadores que havien de renunciar a part dels seus complements salarials si volien evitar alguns dels acomiadaments, no tots. Aquesta renuncia pot suposar una disminució del 15% del sou d’unes treballadores que actualment cobren al voltant de 900€ per una jornada de 40 hores setmanals. Estem parlant segurament d’aplicar les retallades salarials més dures de tots els treballadors relacionats amb l’ajuntament precisament en el col•lectiu que actualment cobra menys. Per altra banda, sembla que l’equip de govern ha mostrat la seva disposició a augmentar el valor del contracte a canvi de minimitzar els acomiadaments, mentre que en canvi des de l’empresa s’han negat en tot moment a reduir part del seu benefici empresarial. 

Per què la municipalització? 
Des del nostre grup municipal entenem que la privatització de serveis bàsics i essencials de Vilanova i de la majoria de viles i ciutats dels Països Catalans està provocant una disminució de la qualitat d’aquests serveis, de les condicions laborals dels treballadors i del control dels ajuntaments sobre serveis bàsics. A més, la majoria d’empreses concessionàries d’aquests serveis són les grans constructores que han fomentat i s’han lucrat de la bombolla immobiliària i que ara veuen tots aquests serveis essencials com un nou negoci lucratiu, en la majoria de casos en detriment  de les condicions laborals dels seus treballadors i de la qualitat del servei.  

No té cap mena de sentit que un servei com el de la neteja de les dependències municipals on el personal suposa més del 90% de la despesa sigui externalitzat a una empresa privada que n’obté un benefici empresarial elevat, a costa d’explotar els seus treballadors i només per fer la gestió del personal. No entenem perquè aquesta gestió no la fa directament l’ajuntament i destina els diners del benefici empresarial a la millora de les condicions laborals i altres despeses per la ciutat. I el mateix podríem fer extensiu al servei de recollida de la brossa, la neteja viària, la jardineria, o la gestió de les ludoteques i els centres cívics entre altres.

El ple de Vilanova i la Geltrú demana el tancament del CIEs i aprova deixar d’utilitzar l’herbicida Glifosat

Al ple del passat dilluns, a part de la moció d’urgència per a la municipalització del servei de neteja de les dependències municipals, es van aprovar les altres dues mocions defensades per la CUP de Vilanova. 

En la primera moció, presentada per l’APMA (Agrupació per la Protecció del Medi ambient), es demanava bàsicament que es deixés d’utilitzar l’herbicida Glifosat pels serveis de jardineria de la ciutat. Aquest potent herbicida sintètic està fabricat per la controvertida multinacional Monsanto, coneguda sobretot per les seves patents relacionades amb productes transgènic. El glifosat, tot i que està permès a la UE, s’han demostrat perjudicial per la salut humana pels seus afectes cancerígens i per produir defectes sobre els naixements. Tot i que el govern municipal va votar en contra del punt que demanava aturar la seva utilització de forma immediata a la ciutat i demanava una moratòria d’un o dos anys, aquest punt també va ser aprovat amb els vots favorables del PSC, ICV i la CUP. 

Per altra banda, la CUP va presentar una altra moció on es demanava a l’Estat Espanyol i a la Generalitat el tancament immediat dels CIEs (Centres d’Internament per Estrangers). En aquests centres es priva de llibertat a aquells immigrants sense papers que es troben en situació irregular al nostre país i que suposadament han d’entrar en un procés d’expulsió. Es tracta de centres opacs, on s’hi ha negat l’entrada a ONGs i fins i tot al Síndic de Greuges, i on es priva de llibertat als immigrants per una simple falta administrativa, com és la manca d’un permís de residència. A més, aquests centres han estat l’escenari de diverses denúncies de maltractaments, i fins i tot d’algunes morts com ara la d’un jove guineà fa tot just un any al CIE de la Zona Franca encara sense esclarir. El grup de la CUP va aprofitar aquesta moció per denunciar els darrers desallotjaments d’immigrants a la ciutat de Barcelona. Finalment la  moció també es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups excepte el PP, que hi va votar en contra.

 En el torn de precs la CUP va instar a que en el procés de revisió del ROM, que tot just s’inicia ara, es permeti a les entitats vilanovines presentar directament les mocions al ple, i que tinguin la capacitat de replicar i de negociar directament amb els grups municipals les modificacions que s’escaiguin durant el torn de debat.