27/11/12

Cap hipoteca a l'Ortoll

La Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú presenta tres mocions al ple municipal del proper dilluns 3 de desembre. Una de les quals tractar sobre la situació urbanística de l'Ortoll  

A la zona coneguda com la Masia d’en Dimas, que pertany al sector de l’Ortoll I segons el PGOU actual, hi ha una superfície important dedicada a equipaments municipals. En aquesta zona hi havia d’anar una nova comissaria de la policia local i es va fer una cessió d’una part dels terrenys per a usos religiosos a la comunitat musulmana.  

Per poder tirar endavant aquests dos projectes es va fer un conveni urbanístic amb part dels propietaris d’aquest solar en el qual feien la cessió anticipada d’aquests terrenys a l’Ajuntament a canvi del reconeixement de drets urbanístics en el futur desenvolupament de l’Ortoll I.  

Actualment, degut a la situació econòmica de l’Ajuntament i de les institucions en general, no sembla que hagi de tirar endavant el projecte de la nova comissaria de la policia local a curt o mig termini i a més, sembla que des de la comunitat musulmana de la ciutat s’ha decidit instal•lar la nova mesquita en un altre indret de la ciutat. A això hi hem d’afegir que s’ha obert a la ciutat el procés per a l’elaboració d’un nou PGOU i aquests drets urbanístics podrien condicionar el debat, ja que suposaria augmentar les càrregues urbanístiques que ja pesen sobre l’Ortoll de cara a una possible requalificació de la zona.  

És per aquests motius que la CUP demana que el ple municipal que l’Ajuntament inicii els tràmits necessaris per anular el conveni urbanístic signat amb els propietaris dels terrenys de la Masia d’en Dimas, deixant així l’Ortoll llire d’hipoteques que després dificultin la seva requalificació i preservació en el procés d’eleboració d’un nou Pla General d’Ordenació Urbanística de la ciutat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada