2/3/15

El Pressupost Municipal del 2015, a debat al Ple d'avui

Davant de la proposta pels pressupostos del 2015 feta pel govern de CiU, des de la CUP  de Vilanova i al Geltrú volem expressar el següent:

 -La prioritat bàsica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per aquests pressupostos hauria de ser la d’estar al costat de les persones i famílies més necessitades. Per això entenem imprescindible augmentar les ajudes a les famílies que pitjor ho estan passant i fer tot el possible per assegurar-los l’alimentació, l’habitatge, l’accés als serveis elementals i la resta de necessitats bàsiques. Tot i que, per desgràcia, des de l’administració local es fa molt difícil assolir tots aquests objectius, si que s’han de fer tots els esforços possibles per avançar cap aquest objectiu. Entenem que en la proposta de pressupost això no és així.

-Per la CUP, un altre dels eixos principals d’aquest pressupost hauria de ser el suport als aturats de llarga durada a través de l’IMET. Fet que entenem que tampoc es compleix, al congelar-se la partida destinada a l’IMET. A més, volem que les competències en la gestió d’aquest organisme tornin a la regidoria d’educació. 

-Aquests seran els quarts pressupostos que presenta l’actual govern de CiU i al nostre punt de vista, no s’han fet canvis substancials en l’estructura general de l’ajuntament. Seguim amb la mateixa estructura bàsica que es va heretar de l’anterior govern tripartit i de l’època de la bombolla immobiliària, sense adaptar-se a la situació i prioritats actuals. 

-Pel pressupost del 2015 es disposa de més de 3.700.000€ més per despesa corrent respecte al 2014, bàsicament per la reducció del retorn de capital (per les carències en alguns préstecs) i per la baixada dels tipus d’interès. Per tant, entenem que hi ha prou diners disponibles en aquest pressupost per millorar,com a mínim, el finançament dels dos primers punts. 

-D’aquests 3,7M d’€ de més en aquest pressupost, bona part (2,2M d’€ aprox.) ja estan adjudicat a partides que ens vénen obligades per aplaçaments que s’havien fet de pagaments a empreses (recollida brossa, neteja viària, jardineria…) i per algunes sentències urbanístiques. Però queda una partida important superior a 1M d’€ amb el que l’actual govern decideix quines són les seves prioritats. 

-Tot i que com dèiem abans, creiem que s’hauria de fer una remodelació a fons de la institució municipal, des de l’oposició ens és molt difícil de tenir eines per quantificar-la, sobretot tenint en compte que a tres dies hàbils de l’aprovació dels pressupostos encara no tenim detallat el capítol referent als sous dels treballadors municipals. Per tant, hem hagut de treballar sobre la proposta del govern, en la qual creiem que hi ha partides sobredimensionades (fins a 850.000€), com les que es mostren a continuació i que creiem que es poden disminuir per augmentar altres partides prioritàries.  


S’ha de tenir en compte que els dos següents pressupostos (2016 i 2017) seran gairebé impossibles de quadrar i ens podem trobar amb unes retallades molt més importants que les que s’han realitzat durant aquesta legislatura. De fet, l’any 2016 s’hauran de pagar 2,5M d’€ en retorn de capital i l’any 2017 seran 5M d’€ més que enguany. Per tant, creiem imprescindible fer actuacions immediates que tendeixin a reduir despeses innecessàries, per això creiem imprescindible: 

•Que aquesta disponibilitat momentània de diners no es destini a augmentar partides que no siguin prioritàries per la ciutat (despeses d’oficina, publicitat d’activitats municipals, pertinença a dues entitats municipalistes, promoció econòmica, festivals i fires privades o a augmentar cap partida que enguany no ha disposat de tot el saldo pressupostat). 

•Que part d’aquests diners extres que tenim enguany es destinin a polítiques que puguin reduir despeses de cara als propers anys, com per exemple, trobar un espai municipal alternatiu (Neàpolis, edifici annex a l’ajuntament...) als despatxos del carrer Llanza (105.000€/any). 

•La gestió per part de la DiBa del cobrament de rebuts ens costa 500.000€. Bona part dels rebuts que gestiona aquest la diputació els podria fer directament l’ajuntament (IBI, guals, circulació, brossa…) obtenint un estalvi molt important. Aquesta mesura podria suposar un estalvi de més de 350.000€. 

•Canviar immediatament el transformador del Parc del Garraf, que encara és municipal. No podem continuar en la situació actual en la qual el parc del Garraf segueixi generant deute amb l’ajuntament. A més, l’Ajuntament amb l’status quo actual ha d’assumir l’IVA de les factures (més de 30.000€/any). 

•Fer actuacions immediates per reduir el consum energètic als edificis municipals i millorar-ne l’aïllament tèrmic.   

Amb aquests més de 850.000€ extres, creiem que l’ajuntament hauria de tenir altres prioritats, com per exemple: 

•Municipalitzacions: aquest ha estat un dels cavalls de batalla de la CUP durant aquesta legislatura, aconseguir la municipalització dels serveis que presten empreses externes. Entenem que poden suposar un estalvi econòmic, una millora de les condicions salarials dels treballadors i un major control de la qualitat del servei. Aquests pressupostos no plantegen ni una sola d’aquestes municipalitzacions (jardineria, manteniment instal•lacions esportives, consergeria, socorrisme, recollida brossa, neteja viària, neteja instal•lacions municipals, transport urbà, manteniment enllumenat…). Cal dir que algunes d’aquetes municipalitzacions no requereixen ni una inversió inicial per portar-se a terme. 

•Garantir l’accés universal a l’aigua per aquelles famílies que no ho puguin pagar i aquelles que s’han vistes obligades a ocupar un habitatge. És una decisió política a l’abast d’aquest ajuntament, que ni es desprèn d’aquest pressupost, ni de les reunions de la taula per la pobresa energètica. 

•Augment de les partides destinades a ajuts econòmics i ajuts a la pobresa energètica. En l’actual proposta es congelen en el seu conjunt. 

•Foment de l’acció de formació i retorn a la regidoria d’educació de les competències de l’IMET. Enguany la partida destinada a l’IMET es congela. 

•Increment dels recursos de l’Oficina Local de l’Habitatge per poder aconseguir gestionar més habitatges en lloguer social i poder fer més pressió sobre els bancs perquè cedeixin el màxim nombre de pisos possibles. 

•Increment de la partida (actualment 10.000€) per fer la prova pilot de rehabilitació d’habitatges per destinar a lloguer social a través de l’Oficina Local de l’Habitatge. 

•Inclusió d’una partida específica per a la preservació de l’Ortoll i els seus camins. Senyalització i manteniment dels seus camins i rutes per posar en valor un patrimoni natural i paisatgístic dels vilanovins i vilanovines. 

•Instal•lació d’una deixalleria fixa al centre i campanya pel foment del reciclatge. 

•Inici d’una prova pilot de recollida de residus porta a porta en algun dels barris de la ciutat 

•Aconseguir la gestió municipal de tot l’espai del Molí de Mar i començar a treballar en el projecte per fer-hi un alberg. 

•Augment de les campanyes basades en una oferta turística vinculada a posar en valor el territori i les potencialitats del nostre entorn, així com aquelles que destaquin el patrimoni cultural de la vila. 

•Partida destinada a adequar algun espai municipal  on poder-hi ubicar les actuals oficines del carrer Llanza. Nosaltres proposem els antics jutjats de l’ajuntament o el primer pis de Neàpolis. 

•Inclusió d’alguna partida destinada a l’elaboració del nou pla general, que es troba totalment encallat i que en cap moment ha esdevingut una prioritat pel govern de CiU.   

Moció per un ensenyament públic de qualitat 
En aquest Ple Municipal, la CUP hi presenta una moció per la defensa de l'ensenyament públic de qualitat. Aquesta moció es presenta just ara que es comença a planificar el curs vinent i els pares i mares han d'escollir el centre educatiu pels seus fills i filles. En la moció es demana que l'Ajuntament elabori un pla educatiu a cinc anys vista i que el traslladi a la Generalitat, que no es superi la ràtio de 25 alumnes per aula i que s'estudïi la situació dels centres privats concertats.

Cap comentari:

Publica un comentari