28/1/15

LA CUP DE VILANOVA DENUNCIA 4M€ EN CONTRACTACIONS IRREGULARS A L’IMET

Demana una comissió d’investigació municipal i ha posat el cas en coneixement de la Fiscalia i l’Oficina Antifrau


El trasllat de l’anterior gerent de l’IMET a l’EMMMM va disparar les alarmes a finals de l’any passat, quan la CUP va percebre una crispació manifesta per aquest cas entre l’actual equip de govern de CIU i l’anterior govern, representat actualment al Ple per les forces de ICV i el PSC. És per això que els darrers mesos, la CUP ha estat investigant els ens implicats i ha sol•licitat informes a l’Ajuntament, que se’ns han fet arribar a mitjans del present mes, els quals rebel•len indicis fefaents de posssibles contractacions irregulars a l’IMET durant el període 2003-2011.   


De les memòries anuals de l’actual Institut Municipal d’Educació i Treball i l’anterior Centre de Formació Ocupacional La Paperera, organismes autònoms competents en matèria d’educació i treball al municipi, es desprenen irregularitats que podrien vulnerar seriosament la Llei de Contractes del Sector Públic, que determina que totes les contractacions superiors a aquests 18.000€ (sense IVA) han d’anar a concurs públic, excepte les relacionades a obres que ho han de fer a partir dels 50.000€. De les dades facilitades des de l’Ajuntament, la CUP n’extreu que de les més de 20 empreses i autònoms que van superar aquests imports entre els anys 2003 i 2011, només 5 d’elles es van adjudicar per concurs. Entre les adjudicacions que podrien no haver passat pel sistema legal de contractació contemplem empreses d’informàtica, lampisteria, construcció, fotocòpies i material d’oficina, autònoms que han donat classes a la CFO o a l’IMET o al voltant de l’EFAV i de subministradors varis. Malgrat ens fa falta un major volum d’informació detallada, fins al moment podem constatar que el global d’aquestes suposades adjudicacions irregulars podrien arribar a superar els 4M€ durant els darrers 10 anys. Hi ha empreses que han facturat fins a 1,6M d’€ durant el període (entre l’IMET i el CFO La Paperera) i sense que hi hagi hagut cap mena de procés de contractació pública i de lliure concurrència, i per tant, sense que poguem determinar els criteris de contractació de les empreses en qüestió.    

Per ara, des de la CUP estem en contacte amb la Fiscalia i amb l’Oficina Antifrau de la Generalitat, per tal de fer-los arribar, al llarg d’aquesta setmana, els documents que tenim per si veiessin algun fet constitutiu de delicte que pogués ser investigat per la pròpia Fiscalia Provincial de Barcelona o a través de la Fiscalia Anticorrupció.  

Donada la magnitud dels fets, la CUP considera imprescindible que s’endegui el més aviat possible un procés oficial que esclareixi l’afer. Per això, el proper en el proper Ple sol•licitarem una comissió d’investigació municipal, on tots els grups municipals tinguin accés lliure i ràpid a tota la informació que es demandi i on els responsables tècnics i polítics que hagin pogut permetre aquestes actuacions donin les explicacions corresponents.    

Des de la CUP creiem que si es demostra que el sistema habitual de contractació durant molts anys a l’IMET i la CFO La Paperera ha estat a dit i incomplint tota la normativa de contractació pública, tal i com indica la informació que se’ns ha traslladat des de l’Ajuntament, hi ha d’haver responsabilitats polítiques i administratives sobre les persones que han fet i les que han permès totes aquestes contractacions (gerència, intervenció municipal i els diferents regidors d’educació i alcaldes). Però també entenem que les responsabilitats han d’anar més enllà, i no tan sols han de recaure sobre aquells que puguin haver fet i permés aquests actes, sinó sobre aquells que sabent-ho amb posterioritat no ho han denunciat. Per tant, també volem denunciar que l’actual govern de CiU, de ben segur que ha estat coneixedor d’aquestes pràctiques irregulars i no les ha denunciat ni públicament, ni davant de la fiscalia.  

Per últim, des de la CUP seguim mostrant-nos contraris a la gestió de totes les competències d’Educació i Treball de la ciutat a través d’un organisme autònom i extern a la regidoria d’Educació. Defensem que és a travès d’aquesta última que l’Ajuntament ha de gestionar i controlar aquests dos àmbits fonamentals en el desenvolupament de la ciutadania.

Cap comentari:

Publica un comentari